Spotkanie Komitetu Budowy Pomnika Marszałka St. Małachowskiego

W dniu 25 lutego na zaproszenie prezesa TBP MSM prof. dr hab. med. Lecha Chyczewskiego odbyło się w Małachowiance I spotkanie zarządu towarzystwa oraz członków komitetu honorowego. Podczas spotkania prof. Adam Dobroński z Uniwersytetu w Białymstoku przedstawił postać patrona szkoły – Marszałka Stanisława Małachowskiego w legendzie narodowej.

Prezes TBP MSM prof. Lech Chyczewski opowiedział o idei uczczenia 100-ej rocznicy nadania imienia szkole oraz przedstawił stan obecny prac i działań związanych z budową pomnika. Dokonano również wyboru Przewodniczącego Komitetu Honorowego, którym poprzez aklamację został wybrany Marszałek Województwa Mazowieckiego – pan Adam Struzik. Wyznaczono również plan działań na najbliższe miesiące.

Wszystkie informacje na temat zbiórki na cel budowy pomnika Marszałka Sejmu Wielkiego Stanisława Małachowskiego oraz TBP MSM znajdują się na stronie: http://tbpmsm.pl/#