Biblioteka cytaty

 

***

Myślę, więc czytam. Czytam, więc jestem.
 (zasłyszane)

***

Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać.
(Denis Diderot, pisarz)

***

Naród, który mało czyta, mało wie.
Naród, który mało wie, podejmuje złe decyzje
– w domu, na rynku, w sądzie, przy urnach wyborczych.
(Jim Trelease, pedagog)

***

Kochajcie książki. One ułatwią Wam życie,
po przyjacielsku pomogą zorientować się
w pstrej i burzliwej gmatwaninie myśli, uczuć i zdarzeń.
One nauczą was szanować człowieka i samych siebie,
one uskrzydlą rozum i serce uczuciem miłości do świata, do człowieka.
(Maksym Gorki, pisarz)

***

Książko, najwierniejszy towarzyszu w podróży życia,
milczący w nieszczęściu, gadatliwy w radości,
mówiący tylko wtedy, gdy się słuchać pragnie –
jesteś jednym z najcenniejszych darów,
jakie nam zesłali bogowie na nasz smutny padół.
(Jarosław Iwaszkiewicz, pisarz)

***

Zamknięta książka jest niema; przemówi tylko wtedy, gdy zostanie otwarta.
A użyty w niej język będzie językiem tego, kto się nad nią pochyla,
zabarwiony jego oczekiwaniami, pragnieniami, dążeniami, obsesjami,
jego gwałtownością, jego kłopotami.
(Éric-Emmanuel Schmitt, pisarz)

***

Gdzie księgi są, tam nie ma miecza, gdzie miecz – tam nie ma ksiąg.
(Talmud)

***

Książki – okręty myśli żeglujące po oceanach czasu
i troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.
(Francis Bacon, filozof)

***

Kto czyta książki, żyje podwójnie.
(Umberto Eco, pisarz)

***

Bardzo wiele książek należy przeczytać po to,
aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
(Mikołaj Gogol, pisarz)

***

Książka – nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu,
domownik bez naprzykrzania.
(Ignacy Krasicki, poeta)

***

Książka to świat, który człowiek sobie wybiera, a nie na który przychodzi.
(Wiesław Myśliwski, pisarz)

***

Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała.
(Richard Steele, pisarz, polityk)

***

Czytanie rozwija rozum młodzieży.
Odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności,
daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach.
(Cyceron, polityk)

***

Wszędzie szukałem spokoju i nigdzie nie znalazłem,
jak tylko w kąciku z książką.
(św. Tomasz à Kempis, teolog i mistyk)

***

Czytanie książek uczy rozumienia tekstu, rozumienia rzeczywistości,
uruchamia wyobraźnię.
Jeśli nauczymy młodych ludzi
kreatywnego operowania obrazem, słowem, dźwiękiem,
to nie będą w pracy myśleć schematycznie.
(Michał Boni, polityk)

***

Książka i możliwość czytania
to jeden z największych cudów naszej cywilizacji.
(Maria Dąbrowska, pisarka)

***

Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy.
(Cyceron, polityk)

***

Ginęły państwa, społeczeństwa, plemiona i narody, a książka pozostawała.
Rośnie ona i rozwija się razem z postępem ludzkości.
(Aleksander Hercen, pisarz, polityk)

***

Wszystko, co we mnie dobre, zawdzięczam książce.
(Maksym Gorki, pisarz)

***

Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni.
(przysłowie chińskie)

***

Jeśli nie będziecie czytali, to prędzej czy później dopuścicie się zdrady,
gdyż nie poznacie korzeni zła.
(ks. Paul Aulagnier)

***

Przyzwyczaić się do czytania książek –
to zbudować sobie schron przed większością przykrości dnia codziennego.
(William Somerset Maugham, pisarz)

***

Kto ksiąg nie miłuje, ten nie miłuje mądrości,
a kto nie miłuje mądrości, tępieje.
(Jan Amos Komenski, filozof, pedagog)

***

Teatr omija, książek nie czyta, studia ukończył, a… troglodyta!
 (Leszek Wierzchowski, polityk i poeta)

***

Książka jest największym dobrem człowieka.
Rozszerza świadomość ludzką, stwarza sojusz człowieka z człowiekiem,
łączy, budzi, niepokoi, przetwarza;
rzeźbi rysy swej epoki i wyprzedza ją;
znikome życie ludzkie rozszerza po granice wieczności;
przezwycięża mijanie.
(Emil Zegadłowicz, pisarz)

***

Książki – to okno na świat, to promień słońca, który rozświeca ciemnie nocy,
to najlepszy doradca we wszystkich sprawach.
Kto czyta i czytać umie, ten znajdzie w dobrych dziełach wszystko,
czegokolwiek w życiu mu potrzeba.
(Stanisław Lam, publicysta)

***

Co czytać? Wszystko.
Jeżeli się pragnie wyciągnąć pożytek z czytania,
wyciąga się go z każdego czytania.
Bo czytanie to jest odnajdywanie
własnych bogactw i własnych myśli przy pomocy cudzych słów.
(Jarosław Iwaszkiewicz, pisarz)

***

Są książki, które się czyta.
Są książki, które się pochłania.
Są książki, które pochłaniają czytającego.
(Maria Pruszkowska, pisarka)

***

Do nauczenia i uczenia się konieczne są środki pomocnicze:
po pierwsze książki, po drugie książki, po trzecie książki.
Bez nich usiłowania nasze pójdą na marne.
(ks. Stanisław Konarski, pedagog, pisarz)

***

Weź mnie stąd, z górnej półki;
Zza szkła biblioteki,
Wyjmij z opraw skórzanych
I wyprowadź z ksiąg.
Chcę wrócić jak emigrant
Z podróży dalekiej,
Z papieru, z martwych liter,
Żywy do twych rąk.
(Kazimierz Wierzyński, poeta)

***

Trzeba czytać, dużo czytać, w przeciwnym razie
brak czasem słów i argumentów dla wyłożenia swojej myśli.
(Tadeusz Breza, pisarz)

***

W książkach jest wszystko.
Czytajcie książki, bo uszlachetniają serca, kształcą rozum,
hartują wolę i kształtują charakter.
Słuchajcie za pośrednictwem książki ludzi mądrych
– im częściej, tym lepiej.
(Jan Wantuła, ślusarz, pisarz ludowy)

***

Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy;
puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem;
miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru;
w martwotę domu wprowadza życie, a życiu nadaje sens.
(Kornel Makuszyński, pisarz)

***

Działanie przez słowo pozostanie zawsze
ważnym działaniem wychowawczym.
Stanowi ono:
dzięki książce naukowej – szkołę abstrakcyjnego myślenia;
dzięki książce beletrystycznej – szkołę umysłowego i uczuciowego widzenia
świata i ludzi;
dzięki liryce i dramatowi – szkołę przeżyć i ekspresji.
Są to trzy ważne elementy wykształcenia człowieka.
(Bogdan Suchodolski, pedagog, historyk kultury)