W maju łagodniejsze zasady bezpieczeństwa

Rząd przedstawił harmonogram, zgodnie z którym do końca maja planowany jest stopniowy powrót szkół do nauki stacjonarnej.

W ostatnim czasie obserwujemy spadek dziennej liczby zachorowań. Jeśli ta tendencja będzie się utrzymywała – w maju restrykcje będą stopniowo łagodzone. Nie oznacza to jednak, że pokonaliśmy koronawirusa. Walka trwa. Dlatego pomimo znoszenia obostrzeń, pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa!

Czytaj dalej W maju łagodniejsze zasady bezpieczeństwa

DRODZY ABSOLWENCI

 

Drodzy Absolwenci;

 wręczenie świadectw ukończenia szkoły jest najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu roku szkolnego, gdyż podsumowuje wspólnie przeżyte 3 lata pracy, sukcesów, drobnych porażek, radości, smutków i systematycznej nauki. Niestety z powodu pandemii nie możemy świętować tego sukcesu tak jak byśmy tego pragnęli. Jednak świat nie dostosuje się do nas, to my musimy dostosować się do świata. Mimo trudnych momentów i niepewności udało nam się zorganizować kilka konkursów, obchody 840-lecie Liceum, próbne matury i mam nadzieję dobrze przygotować do matury właściwej.

„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię” pisał  Johann Wolfgang von Goethe. Nie bacząc na to, co poza nami, musimy iść naprzód i wyruszyć w świat, by temu światu oferować to, co najcenniejsze. Pamiętajcie, Drodzy Absolwenci, że „odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię” – nie twórzcie sobie ograniczeń, wznoście się poza słabości, w każdej chwili życia dostrzegajcie jego piękno.  Macie ogromny potencjał, nie bójcie się go użyć. Mam nadzieję, że dobrze wykorzystaliście ten czas i opuszczacie mury Małachowianki jako ludzie o ukształtowanym systemie wartości, o wyrobionych postawach i ukształtowanych charakterach, a także z potencjałem  wiedzy, z której wkrótce będziecie korzystać. To ogromny kapitał, który będzie procentował i pozwoli zrealizować plany i marzenia.

Egzamin maturalny stanowi swoistą cezurę między beztroską młodości a dorosłością. Jest to zwieńczenie waszego trudu, ale niech was nie przeraża, pisaliście wspólnie tyle sprawdzianów, że i ten nie będzie stanowił problemu. Życzymy wam, abyście w podróży zwanej życiem na swojej drodze spotykali ludzi mądrych i życzliwych, którzy będą was wspierać,  byście realizowali ambitne plany, nie zrażali się porażkami i budowali odważnie swoją ścieżkę zawodowej kariery. Kierujcie się również radami rodziców, bo ich bezinteresownej życzliwości i miłości nic nie zastąpi.

Pamiętajcie również o tych, których tu pozostawiacie, bo podwoje szkoły stoją zawsze przed wami otworem. Pamiętajcie o przyjaciołach, nauczycielach wychowawcach – tak zatroskanych o waszą przyszłość i wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali, bo to jedyna recepta na udane i szczęśliwe życie.

Życzymy matury na 100%!

POWODZENIA!!

 

TROCHĘ STATYSTYKI na zakończenie nauki -> TUTAJ

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja i 100-lecie nadania szkole imienia Marszałka St. Małachowskiego

Obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, która regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Rocznicę uchwalenia „Ustawy Rządowej” po raz pierwszy uroczyście obchodzono w 1792 r., w przededniu wojny z Rosją. Święto państwowe w dniu 3 maja przywrócono w 1919 r., tuż po odzyskaniu niepodległości, a oficjalnie ponownie zniesiono w okresie stalinizmu w 1951 r. Ostatecznie powrócono do jego obchodzenia w 1990 r.

Rok 2021 jest dla Małachowianki rokiem jubileuszowym, bo 20 września 1921 r. otrzymała imię marszałka Sejmu Wielkiego Stanisława Małachowskiego. Imię marszałka otrzymały wówczas zarówno szkoła, jak i ulica, przy której się mieściła. Rok 1921 był dla liceum szczególny. Wiosną nagrodzono ją Krzyżem za Męstwo i Odwagę, chwilę później jej małoletni uczniowie zostali kawalerami Krzyża Walecznych. W celu uhonorowania 130 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja szkoła otrzymała imię wielkiego człowieka – marszałka Sejmu Czteroletniego. St. Małachowski zasłynął w polskiej historii jako prezes Senatu Księstwa Warszawskiego, senator-wojewoda Księstwa Warszawskiego w 1809 roku, a także jako marszałek Sejmu Wielkiego.

Dn. 10 kwietnia 2021 roku przypada również 100. rocznica odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych. Odznaczenie nadane przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego uhonorowało czyny męstwa i odwagi wykazane w boju w sierpniu 1920 roku.

Uczcijmy godnie ważne dla naszej Społeczności wydarzenia!

HARMONOGRAM WRĘCZENIA ŚWIADECTW UKOŃCZENIA LICEUM 30 KWIETNIA 2021 r.

„Koniec wieńczy dzieło”

                                   (Owidiusz)

 

HARMONOGRAM WRĘCZENIA ŚWIADECTW UKOŃCZENIA LICEUM

30 KWIETNIA 2021 r.

(piątek)

Szanowni Absolwenci 2021,

nadszedł długo wyczekiwany przez Was czas, aby móc odebrać świadectwo ukończenia liceum od swojego wychowawcy i poczuć się prawowitym Abiturientem najstarszej szkoły w Polsce. Jednak ze względu na panującą pandemię, musimy zachować daleko idącą ostrożność

Każdy Absolwent ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą przed odebraniem dokumentacji szkolnej, zdrowotnej i świadectwa ukończenia szkoły. W związku z tym podczas wizyty po świadectwo w wyznaczonym poniżej terminie Waszym obowiązkiem jest:

– oddanie strojów sportowych, o ile wypożyczyliście ze szkoły jako reprezentacji w różnego rodzaju zawodach,

– oddanie wszystkich wypożyczonych książek bibliotecznych, które wzięliście jeszcze przed okresem i w czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych,

– oddanie kart magnetycznych umożliwiających wejście na teren szkoły.

Po przybyciu do szkoły w wyznaczonym terminie będziecie poproszeni o ustawienie się w kolejce, a wydawanie świadectw będzie odbywać się w sali gimnastycznej dla każdej klasy osobno. Zwracajcie uwagę na odległości co najmniej 1,5 metra od siebie.

Czytaj dalej HARMONOGRAM WRĘCZENIA ŚWIADECTW UKOŃCZENIA LICEUM 30 KWIETNIA 2021 r.

Nauka zdalna w liceum przedłużona do 25 kwietnia

Od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. Dodatkowo możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych w określonych typach szkół. Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe). Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

Nauka zdalna

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Czytaj dalej Nauka zdalna