Komunikat

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Zmiany w funkcjonowaniu szkół ponadpodstawowych

Funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych w strefie czerwonej

Od poniedziałku, 19 października br. uczniowie ze szkół ponadpodstawowych przejdą na tryb kształcenia na odległość.  

Funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych w strefie żółtej

Od poniedziałku, 19 października br. wszyscy uczniowie ze szkół ponadpodstawowych przejdą na system mieszany (hybrydowy), w trybie ok. 50 proc./50 proc. Oznacza to, że co najmniej połowa uczniów z danej szkoły będzie miała zajęcia stacjonarnie w szkole, a pozostali zdalnie. Zadaniem dyrektora szkoły będzie wdrożenie odpowiednich procedur wprowadzających oraz poinformowanie całej społeczności szkolnej o przyjętym systemie kształcenia hybrydowego.

Od dzisiaj zatem pracujemy w trybie hybrydowym.

Czytaj dalej Zmiany w funkcjonowaniu szkół ponadpodstawowych

UWAGA !!!!!

12 października 2020 roku (poniedziałek) zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020_2021

1 września 2020 roku uczniowie LO Małachowskiego w Płocku rozpoczęli nowy rok szkolny. Na wirydarzu pani dyrektor Katarzyna Góralska powitania skierowała w stronę uczniów, rodziców i rady pedagogicznej. w przemówieniu zwróciła się do młodzieży z życzeniami owocnej i ciekawej podróży edukacyjnej w murach Alma Mater. W dalszej części swego wystąpienia poprosiła uczniów o mądre i odpowiedzialne stosowanie się do procedur obowiązujących w szkole podczas pandemii.

Czytaj dalej Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020_2021