Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
LO im. St. Małachowskiego w Płocku
w roku szkolnym 2023/2024

Tomasz Lewandowski (kl.4A) – przewodniczący

Agnieszka Buczkowska (kl.4G) – sekretarz

Tina Walczak (kl. 4C) – skarbnik

Edyta Trojanowska (kl. 2G) – członek

 

 

Rada Rodziców informuje, iż składka roczna na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/24 wynosi 70 zł.
Pieniądze można wpłacać do Pani Aleksandry Pocheć w sekretariacie uczniowskim lub na konto
UWAGA ZMIANA KONTA!
Bank Pekao 07 1240 3174 1111 0011 2012 6689

 

Regulamin Rady Rodziców -> TUTAJ