Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
LO im. St. Małachowskiego w Płocku
w roku szkolnym 2022/2023

Tomasz Lewandowski (kl.3A) – przewodniczący

Arkadiusz Kamiński (kl. 1B) – wiceprzewodniczący

Agnieszka Buczkowska (kl.3G) – sekretarz

Tina Walczak (kl. 3C) – skarbnik

Tetyana Popovych (kl. 3F)– członek

 

 

Rada Rodziców informuje, iż składka roczna na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/23 wynosi 70 zł.
Pieniądze można wpłacać do Pani Aleksandry Pocheć w sekretariacie uczniowskim lub na konto
UWAGA ZMIANA KONTA!
Bank Pekao 07 1240 3174 1111 0011 2012 6689

 

Regulamin Rady Rodziców -> TUTAJ