Wiwat Maj, Trzeci Maj

„Witaj dniu trzeciego Maja,
który wolność nam zwiastujesz (…)”

Jak co roku Małachowiacy uczcili zbliżającą się 233 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku. Była to ustawa regulująca ustrój prawny monarchii dziedzicznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucją. W szkolnej auli znowu wybrzmiała jedna z najpopularniejszych pieśni patriotycznych śpiewanych na 3 Maja, która  nosi tytuł „Witaj majowa jutrzenko”. Pieśń znana jest także jako „Mazurek Trzeciego Maja”. Delegacja młodzieży z klasy III G złożyła kwiaty pod pomnikiem patrona szkoły – marszałka Sejmu Wielkiego – Stanisława Małachowskiego.

Klasy II i III uczestniczyły w akademii poświęconej polskim konstytucjom i wydarzeniom majowym. Klasy I wraz z wychowawcami odwiedzały miejsca ważne dla Małachowiaków i Małachowianki, poznając historię naszej Alma Mater Plocensis i jej wychowanków.