Wymiana z Gutenbergschule w Darmstadt

 

Próby nawiązania współpracy ze szkołą w Niemczech rozpoczęły się w 2014 roku podczas wizyty p. Piotra Sosnowskiego na zaproszenie otrzymane z Oddziału Edukacji w Heppenheim na Forum Polsko – Niemieckiej Pracy z Młodzieżą. 06 grudnia 2016 roku p. Katarzyna Góralska – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku podpisała umowę partnerską ze szkołą Gutenbergschule w Darmstadt, które jest miastem partnerskim Płocka. Ponadto w marcu 2017 r. wspólnie z opiekunem z Niemiec, p. Elisabeth Schreiber sporządziliśmy wniosek do Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży, w wyniku którego pozyskaliśmy dofinansowanie 50% wnioskowanych kosztów na wizytę grupy niemieckiej w dniach 28 maja – 03 czerwca 2017 roku. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu p. Radosława Malinowskiego, Dyrektora POKiS w Płocku, udało się pozyskać bezpłatnie noclegi dla dwóch opiekunów grupy niemieckiej w Domu Darmstadt.

Oprócz zapoznania grupy niemieckiej z historią i teraźniejszością naszej szkoły i miasta, pokazaliśmy im w ramach wspólnego projektu Warszawę i Toruń. Dużą rolę odegrali rodzice naszych uczniów, którzy gościli uczniów niemieckich w swoich domach, dzięki czemu mogli oni poznać życie w polskim domu.

W obecnym roku szkolnym doszło do rewizyty w ramach naszej współpracy z Gutenbergschule i Freie Waldorfschule i tak w dniach 26 listopada – 02 grudnia 2017 roku dwóch opiekunów (p. E. Schreiber i p. D. Vogel) i jedenastu uczniów z Niemiec gościło naszą polską grupę – trzech opiekunów (p. M. Góralską, p. I. Sarwińską i p. P. Sosnowskiego) oraz jedenastu uczniów z klas drugich i trzecich w Darmstadt. Przygotowania rozpoczęliśmy już we wrześniu 2017 roku, składając ponownie wniosek do Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży, który uzyskał akceptację i otrzymaliśmy częściowe dofinansowanie do kosztów podróży. Pozyskaliśmy również sponsora – firmę AMATECH AMABUD Elektrotechnika sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, która dofinansowała nam część kosztów biletów lotniczych oraz jak zawsze mogliśmy liczyć na Radę Rodziców w naszej szkole.

Wymiana młodzieży w ramach takiej współpracy nie tylko rozwija zainteresowania uczniów turystyką, poznawaniem innego kraju, doskonalenie posługiwania się językami obcymi, ale daje możliwość zetknięcia się z codziennymi czynnościami „na żywo”, mentalnością i podejściem do świata innych narodów.

Kilka poniższych wypowiedzi uczniów z prowadzonych dzienniczków podczas wymiany potwierdza w pełni zasadność organizowania tego typu przedsięwzięć:

W drodze do Warszawy nie opuszczały nas dobre humory. Wspólne zabawy językowe, wspólne piosenki, etc.

Po przyjeździe na lotnisko odprowadziliśmy całą grupę niemiecką do punktu, gdzie musieliśmy się niestety rozstać. Każdy żegnał się ze swoimi kolegami, koleżankami bardzo serdecznie. Pojawiły się także łzy…

Pomimo, że był to tylko tydzień, bardzo zżyliśmy się z naszymi przyjaciółmi z Niemiec. To właśnie ten jeden tydzień bardzo nas do siebie zbliżył. Wiedzieliśmy już o sobie naprawdę dużo.

Zyskaliśmy wielu niesamowitych przyjaciół, z którymi będziemy utrzymywać kontakt.

Pomimo tego, że jesteśmy teraz w innych krajach, to piszemy do siebie codziennie, a nawet planujemy już wspólny wyjazd w okresie wakacyjnym.

 Zdecydowanie możemy powiedzieć, że ta wymiana to było jedno z najlepszych przeżyć, jakie spotkało nas w życiu. Dzięki niej poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi, poznawaliśmy się nawzajem. Uświadomiliśmy sobie, że pomimo różnic kulturowych czy też innych języków, to jesteśmy do siebie bardzo podobni.

 

Partnerem wymiany był AMATECH

Wymiana polsko-niemiecka w dnia 20.-26. maja 2019 roku.

Partnerami wymiany byli