Wymiana ze szkołą w Auxerre we Francji

W listopadzie 2012r. została podpisana umowa o wymianie młodzieży pomiędzy Liceum  im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku w osobie dyrektor Renaty Kutyło-Utzig a Liceum Saint Joseph La Salle w Auxerre reprezentowanym przez dyrektora Gabriela Andrei.  Opiekunami wymiany zostały pani Domicela Pęcherzewska i pani Małgorzata Szymczak, a ze strony francuskiej panie Galle Caro i Vronique Pommerey. Uczniowie Małachowianki  goszczą przez tydzień czerwca  w swoich domach młodzież z Burgundii a następnie składają rewizytę we wrześniu lub listopadzie. W czasie pobytu uczestnicy odwiedzają nasza szkołę, uczestniczą w spotkaniu z prezydentem miasta, zwiedzają ciekawe miejsca w Płocku i  okolicach, Warszawie oraz Toruniu. Bardzo ważnym elementem wymian jest pobyt w szkołach, aktywne uczestnictwo w lekcjach z różnych przedmiotów, co daje możliwość porównania obu systemów edukacyjnych. Młodzież i jej rodziny spędzają też czas na wspólnych kolacjach, ogniskach, które są okazją do prawdziwej integracji i prezentacji muzycznych talentów. Takie wyjazdy polskiej młodzieży i przyjmowanie gości z Francji to ogromna możliwość doskonalenia umiejętności językowych, pozbywania się barier w komunikacji. Nie należy zapominać również o kuchni naszych narodów.

Od roku 2014-2015 organizacją tego przedsięwzięcia zajmują się pani Karolina Jeznach i pani Dorota Radaszkiewicz. W roku szkolnym 2017/2018 rusza czwarta edycja wymiany i nie możemy się już doczekać…