Konkurs fizyczny FOTON

Głównym celem konkursu jest rozwijanie u uczniów zainteresowania fizyką, pobudzanie ich twórczego myślenia.

Konkurs składa się z dwóch etapów.
I etap szkolny odbywa się w Szkole Podstawowej, która zgłosi chęć udziału. Uczniowie mają rozwiązać lub opisać zadania przygotowane przez zespół fizyków Małachowianki.
II etap składa się z dwóch części teoretycznej i doświadczalnej i odbywa się na terenie Małachowianki.

Konkurs jest wpisany w wykaz konkursów, które można umieszczać na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

REGULAMIN

Oświadczenie rodziców

HARMONOGRAM

PRZYKŁADOWE ZADANIA

X_foton_zadania_etap_szkolny

XI_foton_zadania_etap_szkolny

XI_foton_zadania_II_etap