Biblioteka

Biblioteka szkolna
czynna codziennie
od 7.30 do 15.30

 

SZKOŁA BEZ BIBLIOTEKI
JEST JAK TWIERDZA
BEZ ZBROJOWNI 

* * *

 Kochajmy książki,
które są duszą szkół.
Martwe to bowiem szkoły,
których nie ożywiają
książki.
(Jan Amos Komenski)