ERASMUS +

KRYTERIA NABORU NA WYJAZD DO HISZPANII W DNIACH 02-09.03.2024

KRYTERIA NABORU NA WYJAZD DO HISZPANII

Małachowianka w programie Erasmus +.

W lutym 2022 roku nasza szkoła wystąpiła o przyznanie środków finansowych na realizację projektu szkolnego DZIAŁANIA EKOLOGICZNE JAKO SPOSÓB PODNOSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NASZĄ PLANETĘ w programie Erasmus+ Edukacja szkolna, typ akcji Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry. W czerwcu 2022 roku otrzymaliśmy wspaniałą wiadomość, że nasz projekt przeszedł pozytywną weryfikację i zostaliśmy beneficjentami programu.

Projekt realizujemy wraz ze szkołą hiszpańską IES Sierra de Guadarrama od października 2022 roku do kwietnia 2024 roku. Przyznany budżet to 23 117 euro. W ramach realizacji projektu w LO im. Marsz. Stanisława Małachowskiego postawiliśmy sobie cele podnoszenia kompetencji ekologicznych i cyfrowych naszych uczniów i nauczycieli oraz zwiększenia świadomości ekologicznej całej naszej społeczności szkolnej, jak również zmianę sposobu myślenia o środowisku. Zamierzamy je osiągnąć poprzez:

  • warsztaty ekologiczne (segregacja odpadów i wykorzystanie nowoczesnej technologii do oszczędzania energii);
  • spotkania z przedstawicielami Parku Krajobrazowego;
  • wykonanie słowniczka z nazwami roślin występujących na terenie Parku Krajobrazowego w języku angielskim i hiszpańskim;
  • heppening ekologiczny.

Poruszane kwestie są niezwykle istotne i ważne, a oszczędzanie energii staje się naszą codziennością.

O wszystkich naszych działaniach będziemy na bieżąco informować na naszej stronie i szkolnym facebooku.

Wizyta przygotowawcza w Hiszpanii w ramach projektu Erasmus +

Wymiana polsko-hiszpańska 24-30.09.2023

Wymiana z Hiszpanią w ramach projektu Erasmus+ 22-28.10.2023.