BHP w czasie koronawirusa

Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19

Poniższe Zarządzenie nr 14/2020 i profilaktyka przeciw COVID-19 stanowią integralną część z Programem wychowawczo-profilaktycznym w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku

Procedura przychodzenia do szkoły -> TUTAJ
Procedura pobytu w salach dydaktycznych -> TUTAJ
Procedura organizacji zajęć sportowych (lekcji wychowania fizycznego)-> TUTAJ
Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid19 -> TUTAJ
Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid19 u pracownika -> TUTAJ
Procedura komunikacji z rodzicami uczniów-> TUTAJ
Procedura spożywania posiłków i produktów z firmy cateringowej -> TUTAJ
Procedura dezynfekcji pomocy dydaktycznych -> TUTAJ
Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażeni i rozprzestrzeniania się koronawirusa -> TUTAJ
Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej -> TUTAJ
Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych -> TUTAJ
Procedura komunikowania się na drodze Nauczyciel Dyrektor, Nauczyciel Rodzic na czas pandemii -> TUTAJ
Korzystanie z biblioteki -> TUTAJ

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronowirusem -> TUTAJ

Ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia

Poniżej kilka rad: