PER ASPERA AD ASTRA

Słowa ,,Przez trudy do gwiazd” doskonale odzwierciedlają charakter uroczystości rozdania świadectw ukończenia liceum tegorocznym czwartoklasistom. Pani Dyrektor Katarzyna Góralska zwracając się do młodzieży, podkreślała, jak ważne jest poczucie odpowiedzialności za dokonywane wybory i podejmowane decyzje. Trzeba też umieć korzystać z tego, co życie daje w myśl słów Horacego: Carpe diem! Absolwent Małachowianki prof. dr hab. Tomasz Siemiątkowski, gość specjalny, przypomniał absolwentom, że niezwykle istotne są marzenia i dążenie do ich spełnienia. To właśnie marzenia pozwalają uczynić życie ciekawym, sprawiają, że życie staje się  pasjonujące.

   Dzięki Towarzystwu Wychowanków i Przyjaciół Małachowianki po raz kolejny przyznane zostały medale ,,Diligentiae”. Otrzymali je:

  • Natalia Krajewska IV D – medal złoty,
  • Julia Wiankowska IV E – medal srebrny,
  • Kaja Szmulewicz IV B – medal srebrny,
  • Julia Włodarczyk IV C – medal srebrny,
  • Jakub Pokorski IV D – medal srebrny,
  • Michał Starczewski IV D – medal srebrny,
  • Michał Kalwas IV D – medal srebrny.

44 uczniów mających średnią ocen wyższą niż 4,75 otrzymało świadectwa z wyróżnieniem i nagrodę pamiątkową w postaci denara Dobiechny.

Wymienione zostały także naukowe  sukcesy tegorocznych absolwentów. Wśród nich znaleźli się:

Emilia Sewruk IV G,

Natalia Krajewska IV D,

Michał Starczewski IV D,

Mateusz Karaszewski IV D,

Jakub Pokorski IV D,

Maria Ancerowicz IV D,

Kamil Puszkarew IV D,

Tomasz Kaczorowski IV D

 Nagrodzeni zostali także uczniowie mający sukcesy sportowe i wyróżnieni w ramach Olimpiady Zwolnieni z teorii, a także uczestnicy kampanii ,,RESPEKTUJ”.

Za niezwykle odpowiedzialne podejście do szkolnych obowiązków, rzetelność i punktualność oraz dojrzałą postawę Pani Dyrektor wyróżniła za 100% obecność w szkole w bieżącym roku szkolnym Kamila Puszkarewa IV D oraz Igora Wojciechowskiego IV G.

Nie zabrakło stałych elementów tego typu uroczystości, jak przekazanie sztandaru , występ chóru szkolnego ,,Minstrel”.

  Drodzy maturzyści, życzymy Wam pomyślnie zdanych egzaminów maturalnych, ich wyniki będą początkiem drogi w dorosłość.