Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
LO im. St. Małachowskiego w Płocku
w roku szkolnym 2019/2020

Agnieszka Sulkowska – przewodniczący
Wiesław Cybart- wiceprzewodniczący
Agnieszka Czechowicz- skarbnik
Małgorzata Kucharska- sekretarz
Andrzej Zdunkiewicz– członek

 

Rada Rodziców informuje, iż składka roczna na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/20 wynosi 70 zł.
Pieniądze można wpłacać do Pani Aleksandry Pocheć w sekretariacie uczniowskim lub na konto
Alior Bank 85 2490 0005 0000 4530 9387 3600

 

Regulamin Rady Rodziców -> TUTAJ