Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
LO im. St. Małachowskiego w Płocku
w roku szkolnym 2017/2018

Łukasz Grzelak – przewodniczący
Regina Guzanek – wiceprzewodniczący
Katarzyna Jeznach – skarbnik
Dorota Mirowska – sekretarz
Iwona Sołtysiak – członek

 

Rada Rodziców informuje, iż składka roczna na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/18 wynosi 70 zł.
Pieniążki można wpłacać do Pani Aleksandry Pocheć w sekretariacie uczniowskim lub na konto
Alior Bank 85 2490 0005 0000 4530 9387 3600

 

Regulamin Rady Rodziców -> TUTAJ