Rada Rodziców

Uchwała Rady Rodziców

z dnia 23.09.2021 r.

W dniu 23.09.2021 r.  podczas zebrania Rady Rodziców zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców paragraf 11 został wybrany (jednogłośnie) nowy skład:

Prezydium Rady Rodziców
LO im. St. Małachowskiego w Płocku
w roku szkolnym 2021/2022

 

TOMASZ LEWANDOWSKI          –          Przewodniczący

AGNIESZKA ŻOCHOWSKA        –          Wiceprzewodnicząca

ALDONA OWCZAREK                  –           Sekretarz

AGNIESZKA CZECHOWICZ       –          Skarbnik

ANDRZEJ ZDUNKIEWICZ           –          Członek

 

Rada Rodziców informuje, iż składka roczna na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi 70 zł.
Pieniądze można wpłacać do Pani Aleksandry Pocheć w sekretariacie uczniowskim lub na konto
Alior Bank 85 2490 0005 0000 4530 9387 3600

 

Regulamin Rady Rodziców -> TUTAJ