materiały – matematyka

dowody_algebra
f_kwadratowa_rownania_parametr
karta_planim
Karta_pracy_wartosc_bezw
matura_po_klasie_pierwszej
planimetria_karta_pracy
pole_trojkata
wielomiany_cd
zadania_dowodzenie
zadania_funkcja_liniowa
zadania_funkcja_liniowa_1
zadania_funkcje2
zadania_trygonometria
zadania_tw_sinusow_cosinusow
zestaw_zadan
zestaw_zadan_1
zestaw_zadan_2
zestaw_zadan_3
zestaw_zadan_4
zestaw_zadan_5
zestaw_zadan_6

 

Utwory dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Użycie Niekomercyjne 4.0. Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych.