XIII konkurs fizyczny Foton

Zapraszamy uczniów klas 8 szkół podstawowych do udziału w XIII konkursie fizycznym Foton organizowanym przez nasze liceum. Konkurs ten jest wpisany w wykaz konkursów, które można umieszczać na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Głównym celem konkursu jest rozwijanie u uczniów zainteresowania fizyką, pobudzanie ich twórczego myślenia. Konkurs składa się z dwóch etapów. I etap szkolny odbywa się w Szkole Podstawowej, która zgłosi chęć udziału. Uczniowie mają rozwiązać lub opisać zadania przygotowane przez zespół fizyków Małachowianki. II etap składa się z dwóch części teoretycznej i doświadczalnej i odbywa się na terenie Małachowianki.

Regulamin konkursu oraz harmonogram konkursu.

Przykładowe zestawy zadań z lat ubiegłych można znaleźć na stronie: http://malachowianka.edu.pl/?page_id=6645