Studniówka

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STUDNIÓWKI 2019

Komitet Studniówkowy Studniówka 2019 informuje, że przewidywany koszt studniówki od pary to około 460,00 zł.

I ratę w wysokości 230,00 zł za osobę proszę wpłacić do dnia 31.10.2018 roku na wskazane konto bankowe:

Alior Bank Rada Rodziców LO im. Marsz. St. Małachowskiego

Numer rachunku : 06 2490 0005 0000 4600 2554 7596

W tytule przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko ucznia oraz klasa.

 

II ratę w wysokości 230,00 zł za osobę towarzyszącą proszę wpłacić do dnia 10.12.2018 roku na wskazane konto bankowe:

Alior Bank Rada Rodziców LO im. Marsz. St. Małachowskiego

Numer rachunku : 06 2490 0005 0000 4600 2554 7596

W tytule przelewu należy wpisać:
za partnera, imię i nazwisko ucznia oraz klasa.

REGULAMIN STUDNIÓWKI (wersja pdf)  

Załączniki do regulaminu

 

W imieniu Komitetu Studniówkowego

Katarzyna Jeznach – skarbnik Komitetu Studniówkowego

Natasza Sikorska-Bodzak – skarbnik Komitetu Studniówkowego