Studniówka

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STUDNIÓWKI 2020

Regulamin organizacji Studniówki Malachowianka_2020

Załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 4a

W imieniu Komitetu Studniówkowego Studniówka 2020 informujemy, że po podliczeniu kosztów i przeanalizowaniu wpłat koszt studniówki od pary wyniesie 530,00 zł.

Proszę o dopłatę w wysokości 15 zł do I raty tych uczniów, którzy idą sami lub z partnerem z klasy trzeciej naszej szkoły.

II ratę w wysokości 265,00 zł za tzw. „obcego partnera” proszę wpłacić do dnia 20.12.2019 roku na wskazane konto bankowe:

Santander Bank Polska Komitet Studniówkowy LO im. Marsz. St. Małachowskiego

Numer rachunku : 45 1090 2590 0000 0001 4359 5368

W tytule przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko ucznia oraz klasa.

 

W imieniu Komitetu Studniówkowego

Marta Gawęcka – skarbnik Komitetu Studniówkowego

Marlena Kubera – skarbnik Komitetu Studniówkowego