Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023,
do klas I szkół ponadpodstawowych w Płocku
(liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia),
będzie wspierana przez system elektroniczny i rozpocznie się 16 maja 2022 r. (zgodnie z terminami ustalonymi przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty) Kandydaci – uczniowie klas VIII szkół podstawowych – będą posługiwać się indywidualnymi kontami naborowymi, poprzez stronę rekrutacyjną dostępną pod adresami:
  ppo.zjoplock.pl/rekrutacje
lub
ponadpodstawowe-plock.nabory.pl

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 ZASADY REKRUTACJI 2022

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 ->TUTAJ


DLACZEGO MAŁACHOWIANKA -> TUTAJ

ZASADY REKRUTACJI -> TUTAJ