Nauczyciele

DYREKTOR
mgr Katarzyna Góralska

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr Piotr Sosnowski

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr Bogdan Iwański

BIOLOGIA     
mgr Joanna Felczyńska

mgr Karolina Skiba – Nowak
mgr Małgorzata Zielińska-Chrzanowska

CHEMIA
dr Paweł Grabowski
mgr Anna Kwiatkowska
dr Marcin Przedlacki

mgr Katarzyna Stępniak
mgr Joanna Wilkanowicz

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Agnieszka Kacprzak
dr Michał Kacprzak

ETYKA
mgr Anna Stachowicz

FILOZOFIA
mgr Agnieszka Szymanowska

FIZYKA
mgr Aleksandra Goleniewska
mgr Bogdan Iwański
mgr Grzegorz Kamiński
dr hab. Janusz Kempa
dr inż. Roman Rumianowski
mgr Grażyna Witkowska

GEOGRAFIA
mgr Violetta Kilarska
mgr Piotr Sosnowski
mgr Izabela Sieradzka

HISTORIA
dr Michał Kacprzak
mgr Dorota Krzeska
mgr Beata Pietrzak – Lisiecka
mgr Paweł Wójcik

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
mgr Dorota Krzeska
mgr Beata Pietrzak – Lisiecka
mgr Paweł Wójcik

INFORMATYKA
mgr Agnieszka Kacprzak
mgr Grzegorz Kamiński
mgr Sebastian Ostrowski

INFORMATYKA W MATEMATYCE
dr Cezary Obczyński

JĘZYK ANGIELSKI
dr Aneta Dłutek
mgr Krzysztof Gąsiorowski
mgr Milena Gurdzińska
mgr Marek Prystański
mgr Dorota Radaszkiewicz
mgr Ewa Rashid
mgr Anna Skowrońska
mgr Małgorzata Szymczak
mgr Eliza Wójtewicz – Brzozowska
mgr Paula Zuchniewicz

JĘZYK FRANCUSKI
mgr Karolina Jeznach
mgr Agnieszka Szymanowska

JĘZYK HISZPAŃSKI
mgr Agnieszka Szymanowska

JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA/ŁACINA W MEDYCYNIE
mgr Renata Bączek

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Małgorzata Góralska
mgr Monika Malewska
mgr Iwona Sarwińska
mgr Piotr Sosnowski

JĘZYK NIEMIECKI W MEDYCYNIE
mgr Monika Malewska

JĘZYK POLSKI
mgr Dorota Chylińska
mgr Agnieszka Garstka

mgr Renata Kutyło-Utzig
mgr Anna Patelska
mgr Agnieszka Rola
mgr Elżbieta Szczepańska
mgr Magdalena Wilk

JĘZYK ROSYJSKI
mgr Maria Sieczkowska
mgr Anita Lewandowska

JĘZYK WŁOSKI
mgr Karolina Jeznach

MATEMATYKA
mgr Danuta Dworczyk
mgr Paweł Fijołek
mgr Monika Nycz
mgr Anna Obczyńska
dr Cezary Obczyński
mgr Anna Wiśniewska
mgr Marek Żółtowski

MUZYKA
mgr Sławomir Gałczyński

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
mgr Dorota Krzeska
mgr Ewa Rashid

mgr Iwona Sarwińska
mgr Małgorzata Szymczak

PRZYRODA
mgr Aleksandra Goleniewska
mgr Karolina Skiba-Nowak
mgr Piotr Sosnowski
mgr Grażyna Witkowska

mgr Joanna Wilkanowicz

PRZYRODA EKSPERYMENTALNA
mgr Karolina Skiba-Nowak
mgr Katarzyna Stępniak

PRACOWNIA ASTRONOMICZNO-FIZYCZNA
mgr Grażyna Witkowska

RELIGIA
mgr Mariusz Kowalewski
ks. Marcin Lipiński
s. Iwona Siejka
ks. Dariusz Witkowski

WIEDZA O ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM
mgr Beata Pietrzak – Lisiecka
mgr Paweł Wójcik

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Dorota Krzeska
mgr Beata Pietrzak – Lisiecka
mgr Iwona Sarwińska
mgr Paweł Wójcik

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
dr Aneta Dłutek
mgr Monika Malewska

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Joanna Atlak
mgr Zbigniew Chrobociński
mgr Anna Chudzik
mgr Magda Janiszewska  
mgr Michał Kowalski
mgr Jacek Łazowy
mgr Piotr Przybylski

ARCHIWUM
dr Elżbieta Ciesielska – Zając
mgr Sławomir Gałczyński

BIBLIOTEKA
mgr Magdalena Częstochowska – Jędrzejak
mgr Milena Gurdzińska
mgr Dorota Chylińska

CHÓR
mgr Eliza Łochowska
mgr Sławomir Gałczyński

DORADZTWO ZAWODOWE/NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
mgr Hanna Drzewiecka-Krawczyk

PEDAGOG
mgr Agnieszka Garstka

PSYCHOLOG
mgr Anna Ligor

PIELĘGNIARKA SZKOLNA
mgr Iwona Ulińska

ADMINISTRACJA(kadry/księgowość)
mgr Agnieszka Kopcińska – samodzielny referent

KIEROWNIK GOSPODARCZY
mgr Tomasz Rutecki

SEKRETARIAT DYREKTORA
Alina Bała – sekretarz liceum

SEKRETARIAT UCZNIOWSKI
mgr Aleksandra Pocheć – starszy referent
 mgr Bogumiła Kołodziejska  – sekretarka