Nauczyciele

DYREKTOR
mgr Katarzyna Góralska

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr Piotr Sosnowski

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr Bogdan Iwański

BIOLOGIA
mgr Joanna Felczyńska
mgr Wiesława Iwańska
mgr Karolina Skiba – Nowak

CHEMIA
mgr Wanda Bieńkowska
mgr Anna Kwiatkowska
mgr Katarzyna Stępniak
mgr Alicja Wójcik

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Agnieszka Kacprzak
dr Michał Kacprzak

ETYKA
mgr Anna Stachowicz

FIZYKA
mgr Bogdan Iwański
mgr Grzegorz Kamiński
dr hab. Janusz Kempa
dr inż. Roman Rumianowski
mgr Grażyna Witkowska

GEOGRAFIA ANTYCZNA
mgr Renata Bączek

GEOGRAFIA
mgr Violetta Kilarska

HISTORIA
dr Michał Kacprzak
mgr Dorota Krzeska
mgr Małgorzata Nowicka
mgr Beata Pietrzak – Lisiecka

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
dr Michał Kacprzak
mgr Dorota Krzeska
mgr Małgorzata Nowicka
mgr Beata Pietrzak – Lisiecka

HISTORIA PRAWA
mgr Beata Pietrzak – Lisiecka

INFORMATYKA / TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
mgr Grzegorz Kamiński
mgr Sebastian Ostrowski

INFORMATYKA W MATEMATYCE
dr Cezary Obczyński

JĘZYK ANGIELSKI
dr Aneta Dłutek
mgr Krzysztof Gąsiorowski
mgr Milena Gurdzińska
mgr Marek Prystański
mgr Dorota Radaszkiewicz
mgr Ewa Rashid
mgr Anna Skowrońska
mgr Małgorzata Szymczak
mgr Eliza Wójtewicz – Brzozowska
mgr Paula Zuchniewicz

JĘZYK FRANCUSKI
mgr Domicela Pęcherzewska
mgr Agnieszka Szymanowska

JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA
mgr Renata Bączek

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Małgorzata Góralska
mgr Monika Malewska
mgr Iwona Sarwińska
mgr Piotr Sosnowski

JĘZYK POLSKI
mgr Dorota Chylińska
mgr Renata Kutyło-Utzig
mgr Anna Patelska
mgr Agnieszka Rola
mgr Elżbieta Szczepańska
mgr Magdalena Wilk

JĘZYK ROSYJSKI
mgr Maria Sieczkowska

JĘZYK WŁOSKI
mgr Karolina Jeznach

ŁACINA W MEDYCYNIE
mgr Renata Bączek

MATEMATYKA
mgr Danuta Dworczyk
mgr Paweł Fijołek
mgr Ewa Morawska
mgr Monika Nycz
mgr Anna Obczyńska
dr Cezary Obczyński
mgr Anna Wiśniewska
mgr Grażyna Witkowska

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
mgr Ewa Rashid
mgr Iwona Sarwińska
mgr Małgorzata Szymczak

PRZYRODA
mgr Karolina Skiba-Nowak
mgr Piotr Sosnowski
mgr Grażyna Witkowska

mgr Alicja Wójcik

RELIGIA
ks. Arkadiusz Czubakowski
ks. Marcin Lipiński

ks. Marek Piątkiewicz
ks. Marek Wiśniewski

WIEDZA O KULTURZE
mgr Małgorzata Góralska
mgr Marek Prystański

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Dorota Krzeska
mgr Małgorzata Nowicka
mgr Beata Pietrzak – Lisiecka
mgr Iwona Sarwińska

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
dr Aneta Dłutek
mgr Monika Malewska

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Joanna Atlak
mgr Zbigniew Chrobociński
mgr Anna Chudzik
mgr Magda Janiszewska
mgr Jacek Łazowy
mgr Piotr Przybylski

ARCHIWUM
dr Elżbieta Ciesielska – Zając
mgr Renata Kutyło – Utzig

BIBLIOTEKA
mgr Magdalena Częstochowska – Jędrzejak
mgr Sławomir Gałczyński
mgr Milena Gurdzińska

mgr Dorota Radaszkiewicz

CHÓR
mgr Eliza Łochowska
mgr Sławomir Gałczyński

PEDAGOG
mgr Agnieszka Garstka

PSYCHOLOG
mgr Anna Ligor

PIELĘGNIARKA SZKOLNA
Iwona Ulińska

KADRY/KSIĘGOWOŚĆ
mgr Agnieszka Kopcińska – samodzielny referent

KIEROWNIK GOSPODARCZY
mgr Tomasz Rutecki

SEKRETARIAT LICEUM
Alina Bała
mgr
Katarzyna Kuplińska – do spraw zwiedzania szkoły i udostępniania auli

SEKRETARIAT UCZNIOWSKI
mgr Aleksandra Pocheć – starszy referent
mgr Bogumiła Kołodziejska  – sekretarka