Akcja Paczka

Grupa uczniów i absolwentów Małachowianki rusza dziś do Zdołbunowa i Kostopola na Ukrainie w ramach Akcji Paczka – Pomoc Polakom na Wschodzie, organizowanej przez Obwód Płocki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Naszym rodakom na Wołyniu zawiozą polską kolędę i ponad 200 paczek z darami.

Czytaj dalej Akcja Paczka

Znamy wyniki EWD 2017-2019 – wielki sukces Małachowianki

Edukacyjna wartość dodana (w skrócie EWD) jest ważnym wskaźnikiem oceniającym poziom szkoły. Opracowują ją niezależni specjaliści IBE.

Jak podaje CKE: ”Do ewaluacji wyników i efektywności nauczania wykorzystuje się dwa rodzaje wskaźników egzaminacyjnych. Pierwszy z nich informuje o wynikach nauczania w danej szkole. Drugi typ ewaluacyjnych wskaźników egzaminacyjnych opisuje efektywność nauczania, czyli wykorzystanie przez szkołę zasobów „na wejściu”. Wskaźniki efektywności nauczania wyznacza się za pomocą metody edukacyjnej wartości dodanej – EWD. Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne. Wkład ten nazywamy właśnie edukacyjną wartością dodaną. EWD jest egzaminacyjnym wskaźnikiem efektywności nauczania w danej szkole, który może służyć:

  1. Doskonaleniu nauczania – jako instrument ewaluacji wewnątrzszkolnej.
  2. Rozliczaniu i wspieraniu rozwoju szkół – jako metoda stosowana w ewaluacji zewnętrznej.
  3. Dostarczaniu rodzicom i uczniom informacji przydatnych przy wyborze szkoły”.

W ostatnim badaniu EWD nasze liceum osiągnęło świetne wyniki, o czym świadczą przytoczone wykresy. Jesteśmy szkołą sukcesu! Mamy bardzo wysokie wyniki i wysoki przyrost wiedzy!

SZKOŁA SUKCESU–szkoła, która naucza na tyle skutecznie, że wyniki końcowe są znacznie wyższe od przewidywanych, a działania podejmowane przez dyrekcję i nauczycieli przynoszą bardzo dobre efekty w postaci wysokich wyników osiąganych na egzaminie. A należy pamiętać, że to w naszym liceum co roku do matury przystępuje najwięcej maturzystów.

Małachowianka – wysokie wyniki egzaminacyjne i wysoka efektywności nauczania! Dokonaliśmy postępu +11,4 pkt (w tym +7 z przedmiotów humanistycznych, +4,4 – z matematyczno-przyrodniczych),

OGROMNY SUKCES NASZYCH UCZNIÓW!

WYKRESY EWD -> TUTAJ

 

Srebrna tarcza dla szkoły aktywnej turystycznie i tytuł „Edukreatora na Mazowszu”

W dn. 6 grudnia w Warszawie w teatrze Oratorium na Kawęczyńskiej odbyła się przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego gala honorująca najbardziej aktywne turystycznie szkoły z Mazowsza oraz nagradzająca szkoły i nauczycieli kreatywnych i twórczych.

Czytaj dalej Srebrna tarcza dla szkoły aktywnej turystycznie i tytuł „Edukreatora na Mazowszu”

WIZYTY ASTRONOMÓW W SZKOŁACH

W ramach projektu ‚Wizyty astronomów w szkołach” realizowanemu przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) z okazji stulecia Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU100 – sto lat pod wspólnym niebem) 6 grudnia 2019r. do naszej Małachowianki przybyli astronomowie: dr hab. Małgorzata Królikowska-Sołtan, prof. CBK PAN, z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie i prof. dr hab. Andrzej M. Sołtan z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie.

Czytaj dalej WIZYTY ASTRONOMÓW W SZKOŁACH

Udana akcja DKMS

20 i 21 listopada wolontariuszki z I i zarejestrowały aż 100 potencjalnych dawców szpiku kostnego.
Po przeprowadzeniu przez młodsze koleżanki akcji uświadamiającej na temat nowotworów krwi oraz metod ich leczenia pełnoletni Małachowiacy podejmowali dojrzałą decyzję i licznie przybywali do stanowisk rejestracyjnych.

Czytaj dalej Udana akcja DKMS