TURBOLANDESKUNDE

W niedzielę 7 czerwca trzyosobowy zespół z Małachowianki wziął udział w ogólnokrajowym finale VI edycji  konkursu wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego„Turbolandeskunde” organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego.

Czytaj dalej TURBOLANDESKUNDE

Nowy skład SU

Mimo przedłużającego się rozstania ze szkołą Społeczność Małachowianki wybrała nowego przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Głosami większości został nim uczeń klasy IG Adam Brudzyński. Na zastępców powołane zostały: Magdalena Kazimierczak i Oliwia Kopczyńska. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów oraz mądrego kierowania Społecznością uczniowską i inspirowania jej do działania.

Czytaj dalej Nowy skład SU

Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie Miasto Płock

Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie Miasto Płock

Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Czytaj dalej Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie Miasto Płock

Zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich 2020 r.

„Gdy nie wiesz, do którego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry”.
Seneka Młodszy

Drodzy Absolwenci 2020 roku;
A zatem nastał tak przez Was wyczekiwany 24 kwietnia… Ukończyliście naukę w liceum!

W kalendarzu roku szkolnego to zawsze była ważna i szczególna data, która uprawniała do podsumowań, gratulacji, podziękowań i wspólnego świętowania. Cieszyli się i dumni z Waszych osiągnięć byli nie tylko nauczyciele i wychowawcy, ale również rodzice, zgodnie z dewizą starożytnych „finis coronat opus” (koniec wieńczy dzieło). Dzisiaj radować się i świętować będziemy osobno, ale na pewno myśląc o sobie i przyjaciołach, wracając myślą również do 3 lat spędzonych w murach naszej Alma Mater Plocensis. Mimo tych odmiennych okoliczności jak pisał Stanisław Lem: „Bądź dobrej myśli, bo po co być złej”.

Czytaj dalej Zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich 2020 r.

Prezentacja o szkole

Drodzy Absolwenci szkół podstawowych, ze względu na wyjątkową sytuację w jakiej się znaleźliśmy, kierowani troską o życie i zdrowie nas wszystkich, odwołujemy planowane na 17 kwietnia 2020 roku „Drzwi otwarte”.

Jednocześnie przedstawiamy Wam naszą szkołę pełną życia, nauki, zabawy i wspaniałych ludzi.

POZNAJCIE JĄ …

Czytaj dalej Prezentacja o szkole