materiały – robotyka i programowanie

Projekty – BLENDER

Projekty – LEGO

 

 

Utwory dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Użycie Niekomercyjne 4.0. Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych.