Kontakt

Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku
ul. Małachowskiego 1
09-400 Płock

Dyrektor Liceum
mgr Katarzyna Góralska

tel. 24 366-66-00
tel. 24 366-36-00
fax 24 366-36-01
malachowianka@op.pl