BHP w czasie koronawirusa

Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19

Poniższe Zarządzenie nr 14/2020 i profilaktyka przeciw COVID-19 stanowią integralną część z Programem wychowawczo-profilaktycznym w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku

Załącznik nr 1 -> TUTAJ
Załącznik nr 2 -> TUTAJ
Załącznik nr 3-> TUTAJ
Załącznik nr 4 -> TUTAJ
Załącznik nr 5 -> TUTAJ
Załącznik nr 6 -> TUTAJ
Załącznik nr 7 -> TUTAJ
Załącznik nr 8 -> TUTAJ
Załącznik nr 9 -> TUTAJ
Załącznik nr 10 -> TUTAJ
Załącznik nr 11 -> TUTAJ
Załącznik nr 12 -> TUTAJ
Załącznik nr 13 -> TUTAJ

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronowirusem -> TUTAJ

Ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia

Poniżej kilka rad: