Nowy skład SU

Mimo przedłużającego się rozstania ze szkołą Społeczność Małachowianki wybrała nowego przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Głosami większości został nim uczeń klasy IG Adam Brudzyński. Na zastępców powołane zostały: Magdalena Kazimierczak i Oliwia Kopczyńska. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów oraz mądrego kierowania Społecznością uczniowską i inspirowania jej do działania.

Czytaj dalej Nowy skład SU

Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie Miasto Płock

Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie Miasto Płock

Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Czytaj dalej Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie Miasto Płock

Zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich 2020 r.

„Gdy nie wiesz, do którego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry”.
Seneka Młodszy

Drodzy Absolwenci 2020 roku;
A zatem nastał tak przez Was wyczekiwany 24 kwietnia… Ukończyliście naukę w liceum!

W kalendarzu roku szkolnego to zawsze była ważna i szczególna data, która uprawniała do podsumowań, gratulacji, podziękowań i wspólnego świętowania. Cieszyli się i dumni z Waszych osiągnięć byli nie tylko nauczyciele i wychowawcy, ale również rodzice, zgodnie z dewizą starożytnych „finis coronat opus” (koniec wieńczy dzieło). Dzisiaj radować się i świętować będziemy osobno, ale na pewno myśląc o sobie i przyjaciołach, wracając myślą również do 3 lat spędzonych w murach naszej Alma Mater Plocensis. Mimo tych odmiennych okoliczności jak pisał Stanisław Lem: „Bądź dobrej myśli, bo po co być złej”.

Czytaj dalej Zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich 2020 r.

Prezentacja o szkole

Drodzy Absolwenci szkół podstawowych, ze względu na wyjątkową sytuację w jakiej się znaleźliśmy, kierowani troską o życie i zdrowie nas wszystkich, odwołujemy planowane na 17 kwietnia 2020 roku „Drzwi otwarte”.

Jednocześnie przedstawiamy Wam naszą szkołę pełną życia, nauki, zabawy i wspaniałych ludzi.

POZNAJCIE JĄ …

Czytaj dalej Prezentacja o szkole