Po raz kolejny Małachowianka w Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii 2024.

Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii to forma wyróżniania szkół ponadpodstawowych, które wspierają uczniów w działaniu społecznym. Zajmujemy 11 pozycję w województwie i 59 w kraju.

Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii wyróżnia szkoły, które wspierają uczniów w zdobywaniu kompetencji cenionych na rynku pracy, do których należą m.in. praca w zespole, kreatywność, zarządzanie projektami i rozwiązywanie problemów. Młodzież w wyróżnionych szkołach rozwija się poprzez działanie w praktyce. Finaliści i Finalistki Olimpiady Zwolnieni z Teorii to uczniowie i uczennice, którzy ukończyli własne projekty społeczne. Po zrealizowaniu projektu uzyskali międzynarodowy certyfikat z zarządzania projektami wydany przez Project Management Institute ATP.

Czytaj dalej „Po raz kolejny Małachowianka w Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii 2024.”

Angielskie i amerykańskie ślady w naszym mieście

Już po raz trzeci Małachowianka współpracowała z panem Marcinem Jaroszewskim, doradcą metodycznym MSCDN, przy organizacji gry miejskiej Angielskie i amerykańskie ślady w naszym mieście.
29 maja razem ze swoimi nauczycielami kilkudziesięciu uczniów szkół podstawowych odwiedziło charakterystyczne i najbardziej znane miejsca w Płocku, gdzie szukali odpowiedzi na pytania z takich dziedzin, jak: historia, kultura i sztuka, oczywiście, z Ameryką i Anglią w tle.

Czytaj dalej „Angielskie i amerykańskie ślady w naszym mieście”

Edukacja z wojskiem

W poniedziałek 27 maja klasa III G uczestniczyła w pilotażowym programie EDUKACJI z WOJSKIEM, w którym żołnierze Wojska Polskiego przeprowadzili 3-lekcyjne szkolenie łączące teorię i praktykę. Jego głównym celem było podniesienie świadomości młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków, umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. Program zawiera treści z pogranicza wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznają się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy. Wojskowi szkoleniowcy prowadzą zajęcia w klasach, na boiskach i skwerach szkolnych. Program przygotowało MEN i MON.

Czytaj dalej „Edukacja z wojskiem”