Kolejne spotkanie Małachowiaków z GEOLEARNIG

W poniedziałek, 25 marca 2024 odbyło się w szkolnej auli spotkanie klas realizujących rozszerzenia z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych z przedstawicielami firmy edukacyjnej GEOLEARNING, promującej Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii. 

Wykład naukowy dotyczący wulkanizmu w Europie miały okazję wysłuchać klasy realizujące rozszerzenie z geografii. Czysto geologiczna prezentacja zjawisk wulkanicznych uświadomiła Małachowiakom jak piękne i niebezpieczne zjawiska wpływają na życie Europejczyków, w tym także Polaków.

Spotkanie promocyjne  z Geolearning, pozwoliło uczniom utwierdzić się w przekonaniu, że nauka w obszarze wybranej dziedziny, nawet geologii, może rozwijać się na równi z podstawami przedsiębiorczości, która przekłada się na prowadzenie własnego biznesu, pracy w nowoczesnych zakładach przemysłowych czy ponadnarodowych korporacjach.

Ci z Małachowiaków, którzy uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z geologii  prowadzonych przez Geolearning, już nie mogą doczekać się kolejnych spotkań.