Wyróżnienie uczennicy klasy IIF w konkursie plastycznym.

Uczennica Malwina Fabisiak zdobyła wyróżnienie (wpłynęło ponad 300 prac z całego kraju) w ogólnopolskim konkursie plastycznym ,,Historia Łodzi”, organizowanym przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi pod patronatem prezydent Hanny Zdanowskiej, Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

W dniu 23 lutego odbyła się uroczystość połączoną z wręczeniem nagród i dyplomów. Ponadto praca Malwiny ( jeden z portretów) będzie prezentowana z nazwiskiem i nazwą szkoły do końca 2024 roku w sali warsztatowej muzeum. 

W ubiegłym roku Malwina zdobyła ,,Perłę Małachowianki”, a chwilę wcześniej otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym, organizowanym pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Wówczas jej rysunek został wybrany spośród blisko 3 000 prac, a uroczysta gala połączona była z koncertem muzycznym.