,,Ważne są dni, których jeszcze nie znamy…” – pożegnanie maturzystów

Tegoroczni maturzyści są pierwszym rocznikiem 4 – letniego liceum. Z pewnością są i byli wyjątkowi. Mają za sobą niemal dwa lata zdalnej nauki, uczyli się też w cieniu wojny w Ukrainie. Koniec roku szkolnego to doskonały czas podsumowań wyników w nauce, sukcesów, przygotowań do egzaminu maturalnego.

Najwyższe średnie osiągnęły klasy:

  • IV D – 4,48
  • IV F – 4,38
  • IV B – 4,33,

a indywidualnie najwyższą średnią Katarzyna Dobosz z klasy IV F – 6,0. Taki sukces został nagrodzony złotym medalem ,,Diligentiae”. Srebrne medale otrzymali: Weronika Rydzewska klasa IV A, Karol Kacprzak klasa IV D, Kamil Dółkowski klasa IV G, Patrycja Umińska klasa IV A, Aleksandra Chojnowska klasa IV B, Aleksandra Szczypawka klasa IV D. Medale, ufundowane przez Towarzystwo Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marsz. St. Małachowskiego, wręczał wyróżnionym czwartoklasistom Aleksander Pietrzak, absolwent Małachowianki z 2011 roku, obecnie reżyser filmowy. Zwracając się do maturzystów, mówił o pasji, dzięki której łatwiej osiąga się cele, a przede wszystkim o tym, że życie to upadki i sukcesy.

Ważne, by otrząsnąć się  z tego, co złe i walczyć o siebie oraz marzenia.

69 osób otrzymało świadectwa z wyróżnieniem i pamiątkowe nagrody – denary Dobiechny.

Wśród tegorocznych maturzystów znaleźli się laureat i finaliści Olimpiad przedmiotowych i tematycznych: Gracjan Krajewski klasa IV E, Jakub Budka klasa IV E, Amelia Wasilewska klasa IV E, Maciej Kiełbasa klasa IVE i Mateusz Kwiatkowski klasa IVD.

Wieloletnią tradycją Szkoły stało się promowanie projektów społecznych w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. W gronie finalistów w kategorii Ekologia – Natura znaleźli się: Dominika Brygier, Zofia Berezińska, Maciej Iwanowski, Maja Ruszkowska i Maja Szymczak. Złotego Wilka 2022 W kategorii Kultura otrzymali: Julia Adamkowska, Julia Chojnacka i Zofia Siemion.

Specjalne nagrody Dyrektora Liceum otrzymali: Karolina Piechowicz z klasy  IV A za stuprocentową frekwencję i Filip Sikora z klasy IV E za wysoką kulturę osobistą i zaangażowanie w życie Szkoły i utożsamianie się z nią.

W czasie tej ważnej w życiu społeczności Małachowianki uroczystości nie zabrakło stałych elementów: przekazania pocztu sztandarowego, życzeń od zaproszonych gości i oczywiście występu szkolnego chóru ,,Minstrel”.

  Drodzy Maturzyści, życzymy Wam pomyślnie zdanych egzaminów, udanej rekrutacji na wybrane kierunki studiów! Pamiętajcie o Małachowiance i o tym, że nawet ,,z daleka od siebie będziemy spoglądać w to samo niebo”.