Kontakt

Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku
ul. Małachowskiego 1
09-400 Płock

Dyrektor Liceum
mgr Katarzyna Góralska

tel. 24 366-66-00
tel. 24 366-36-00
sekretariat@malachowianka.edu.pl

klauzula informacyjna

Adres ePUAP: /LOMalachowskiego/SkrytkaESP

– koordynacja konkursów, olimpiad i projektów uczniowskich
mail:     malach@malachowianka.edu.pl

  • ZWIEDZANIE – zwiedzanie muzeum szkolnego i Auli jest możliwe w  poniedziałek, środę, piątek w godz. 9.00 – 14.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym:
    – tel.: wew. 27 lub 600 377 729
    Miesiąc MAJ jest wyłączony ze zwiedzania z powodu egzaminu dojrzałości.

Sekretariat Liceum czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

LO im. Marszałka St. Małachowskiego nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
  • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu),
  • przedmiotu, którego sprawa dotyczy.