INŻYNIEROWIE PRZYSZŁOŚCI

Małachowianka bierze udział w programie oświatowym dla szkół ponadpodstawowych „Inżynierowie przyszłości” – strona projektu: https://www.inzynierowie-przyszlosci.pl/ Swój projekt pracy badawczej pod opieką Pani Grażyny Witkowskiej zgłosił Patryk Janiak z klasy 2g. Znalazł się w gronie 100 najlepszych i do końca kwietnia będzie go realizował. Tematem jego badań jest „Pozyskiwanie energii elektrycznej za pomocą efektu piezoelektrycznego”.

Dziękujemy za inicjatywę, poświęcony czas i zaangażowanie w naukę przez doświadczenie. Liczymy na to, że praca Patryka odniesie sukces w programie a nawet w rozwoju nowych źródeł pozyskiwania energii.