Warsztaty geologiczne klasy 1 C4 oraz 3 C4

Podsumowaniem nauki geografii na poziomie rozszerzonym dla klasy 1 C4 oraz 3 C4 były zorganizowane przez Violettę Kilarską warsztaty geologiczne w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Zajęcia warsztatowe, wycieczki fakultatywne i terenowe prowadzone były przez zespół naukowy GeoLearning współpracujący z Uniwersytetem Warszawskim.

Uczniowie korzystali z bogatego wyposażenia, przepięknie położonego w dawnym kamieniołomie, gmachu ECED w Korzecku k/ Chęcin. Zajęcia miały na celu poszerzenie wiedzy z zakresu geologii dynamicznej i historycznej oraz mineralogii i petrografii. Dzięki wspaniałej opiece merytorycznej instruktorów, Małachowiacy odtwarzali dzieje geologiczne Gór Świętokrzyskich i poszukiwali skamieniałych dowodów morskiej przeszłości gór. W kamieniołomie Góry Miedzianki znajdowali barwne minerały azurytu i malachitu, które zasiliły szkolną gablotę. Zafascynowani i zarażeni wiedzą geologiczną już planujemy kolejny wyjazd, tym razem w Góry Stołowe lub Góry Sowie.