Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

,,Wszystko ma swój czas…”

Jest czas nauki i czas wakacji. Zanim te nadejdą, należy dokonać podsumowania pracy w roku szkolnym 2021/2022.

  Szkolny wirydarz w piątkowe przedpołudnie 24 czerwca wypełnił się odświętnie ubranymi Małachowiakami.

Było przemówienie Pani Dyrektor, podsumowanie trudnego, bo kolejnego roku szkolnego z pandemią w tle, nie zabrakło ciepłych słów podziękowań za wytrwałość, solidną pracę i godne reprezentowanie Szkoły w różnych konkursach i zawodach. Wręczono  nagrody  finalistom i laureatom olimpiad przedmiotowych, ogólnopolskich konkursów, a także  uczniom, którzy mieli stuprocentową frekwencję. Potwierdziły one, że warto znaleźć czas na pracę, bo jest podstawą sukcesu, ale też czas na zabawę   i marzenia, bo są eliksirem młodości i przybliżają do gwiazd, o czym przypomniał szkolny chór ,,Minstrel”, wprowadzając uczestników uroczystości w wakacyjny nastrój.

Lato czeka, a z nim inspirujące podróże, ciekawe spotkania, niezapomniane przeżycia. Do spotkania 1 września 2022 roku w nowym roku szkolnym!