Uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły

Piątek był jednym z najważniejszych dni w roku naszej Alma Mater. Odbierało w nim świadectwa ukończenia Szkoły kolejne pokolenie Małachowiaków. Jak zwykle w uroczystości uczestniczyli życzliwi Małachowiance goście, nauczyciele, rodzice i najważniejsi w tym dniu – absolwenci. Uroczystość uświetnił koncert chóru Minstrel. 

Tradycją służącą umacnianiu więzi obecnych Małachowiaków z dawnymi wychowankami szkoły stało się wręczanie medali „Diligentiae” przez najbardziej zasłużonych spośród nich. W tym roku był to prof. dr hab. nauk medycznych – Radosław Owczuk, absolwent roku 1991 – obecnie Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (od 2018 r.) oraz dziekan Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2020-2024. Współautor programu specjalizacji oraz wytycznych i standardów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. W 2021 r. ukazał się podręcznik „Anestezjologia i Intensywna Terapia” pod jego redakcją. Podczas trudnego czasu pandemii pełnił funkcję  konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (od 2016 r.) i często mogliśmy oglądać w różnych programach rozmowy z Panem prof. na temat stanu pandemii w Polsce.

  Absolwenci ze średnią ocen na świadectwie od 4,75 (w tym roku było ich 40) otrzymali fundowane  przez Dyrekcję Denary Dobiechny. 

Przemawiająca do zebranych Pani Dyrektor, cytując słowa piosenki Marka Grechuty, podkreśliła, że “ważne jest to, czego jeszcze nie znamy i to, na co jeszcze czekamy”. Żegnająca Szkołę w imieniu Absolwentów Laura Szewczyk mówiła o tym, o co bogatsi wychodzą w świat jej koledzy i koleżanki po trzyletnim okresie spędzonym w Małachowiance a przewodnicząca Samorządu życzyła im powodzenia. 

Niezwykłą uroczystość uświetnił występ chóru Minstrel.