Wieczór poetycko-muzyczny

2 listopada o godz. 16 w auli szkoły odbył się wieczór poetycko-muzyczny poświęcony pamięci zmarłych nauczycieli, absolwentów i pracowników szkoły. Program artystyczny przygotowała grupa teatralna SFERA pod kierunkiem Elizy Wójtewicz-Brzozowskiej.