XLIII Rajd „Ciżemka”

W sobotę 23 września 2021 odbył się XLIII Rajd „Ciżemka” w 100.rocznicę nadania Szkole imienia Marszałka Stanisława Małachowskiego. Celem rajdu było promowanie Szkoły w lokalnym środowisku oraz przyjemne i aktywne spędzanie wolnego czasu po nauce i pracy.

Rajd został przygotowany przez członków i sympatyków SKKT-PTTK „Małachowianka” przy współpracy z Miejskim Oddziałem PTTK w Płocku.  Koordynatorem punktów kontrolnych oraz zadań umysłowych i sportowych na trasie rajdu była Alicja Kalwasińska z klasy 3 C4. W słoneczne przedpołudnie, na rynku przed ratuszem stawiło się 275 uczestników, którzy podzieleni zostali na 11 grup zadaniowych. Najliczniejsza grupa przybyła z Zespołu Szkół Centrum Edukacji oraz Szkoły Podstawowej nr. 17. Zadania na trasie rajdu sprawdzały wiedzę turystyczno –krajoznawczą, regionalną i geograficzną. Jeden z punktów wytyczony został przed pomnikiem Stanisława Małachowskiego. Uczestnicy rajdu mieli okazję poznać nowy obiekt turystyczny w Płocku, dowiedzieć się więcej o historii powstania pomnika i zrobić pamiątkowe zdjęcie. Grupa organizatorów została doceniona przez władze PTTK w Płocku i nagrodzona pucharem za zorganizowanie i przeprowadzenie rajdu.