Zebrania z rodzicami

Zgodnie z organizacją roku szkolnego w poniedziałek 29 marca 2021 roku o godz. 17:00 odbędą się zebrania z rodzicami wszystkich klas na platformie teams. W godz. 17:30 – 18:30 dyżur online będą pełnić wszyscy nauczyciele.

Wszystkich Państwa zachęcamy do udziału w zebraniach i rozmowy z Wychowawcami klas oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów.