Dar dla szkoły – środki ochrony przeciw covid-19

W dniu dzisiejszym ( 16 marca 2021R. ) w siedzibie Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przekazano szkole wraz z Towarzystwem Technicznym w Płocku środki ochrony przeciw covid-19 (płyny do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, mydła), a wszystko w ramach zadania  publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”, realizowanego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Mazowieckiego – Biura Bezpieczeństwa Publicznego.

Przekazane dary są niezwykle cenne w dobie trzeciej fali pandemii i serdecznie dziękujemy realizatorom działań wspierających szkoły w zakresie bezpieczeństwa. Jest to tym cenniejsze, że przed nami egzamin maturalny 2021 i konieczność zapewnienia zdającym środków ochrony codziennej.