,,BĄDŹ DUMNY ZE SWEGO DZIEDZICTWA”

Słowa upamiętniające XVI Zjazd Małachowiaków  doskonale wpisują się w obchody 840 – lecia Małachowianki, szkoły, której kolejne pokolenia uczniów i nauczycieli służyły z wielkim oddaniem i na miarę swoich możliwości Bogu, ojczyźnie i wiedzy. Historia Małachowianki jest nierozdzielnie związana z historią Polski.

Z powodu pandemii uroczyste obchody Jubileuszu Szkoły musiały przybrać skromniejszą formę niż było to planowane. 18 września 2020 roku młodzież Małachowianki zasadziła klon – drzewo pamięci – symbol – wspomnienie i upamiętnienie prastarej i wzniosłej tradycji, w której wychowywały się liczne pokolenia Małachowiaków.

W sobotę, 19 września 2020 roku, odbyła się konferencja ,,Dziedzictwo 840 lat Małachowianki”. Polonistki, pani Elżbieta Szczepańska i pani Anna Patelska, przygotowały prezentacje dotyczące architektury Szkoły i jej zmian, historii szkolnej Auli i dziejów wybitnych Małachowiaków. Konferencji towarzyszyła wystawa przygotowana przez nauczyciela historii, pana Michała Kacprzaka, wystawa poświęcona udziałowi płocczan, w tym Małachowiaków, w wojnie polsko – bolszewickiej 1920 roku.

Popołudniu rozpoczęła się główna uroczystość Jubileuszu Alma Mater Plocensis. Patronatem honorowym obchody objęli Minister Edukacji Narodowej, Mazowiecki Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Prezydent Miasta Płocka. Tradycyjnie były okolicznościowe przemówienia, nagrody Prezydenta Miasta Płocka, wyróżnienia przyznane przez Marszałka Adama Struzika, nagrody Towarzystwa Małachowiaków  – Róże Dobiechny. Jeden ze starszych absolwentów Małachowianki, twórca hymnu Szkoły, pan Jan Chojnacki, uczcił Jubileusz napisanym przez siebie wierszem. Formą podziękowania dla darczyńców i sympatyków Szkoły były Dzwonki Jakuba , a także Medal Marszałka Stanisława Małachowskiego.

Podsumowaniem obchodów był wspaniały koncert ,,MAŁACHOWIACY MUZYCZNIE MAŁACHOWIANCE”. Wystąpili uczniowie naszej Szkoły pod dyrekcją Piotra Magierskiego, ucznia klasy 3 G i pod opieką pani Magdaleny Janiszewskiej. Tym, którzy mieli okazję obejrzeć koncert, na długo w pamięci pozostaną ciekawe aranżacje znanych kompozycji wzbogacone animacjami przygotowanymi również przez naszych, uzdolnionych plastycznie uczniów.

A wszystko  Małachowiakom na chwałę, Małachowiance na szczęście. ,,My jesteśmy śmiertelni – ona jest wieczna” – tak o Szkole powiedział Waldemar Hinc, również absolwent Małachowianki.