Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020_2021

1 września 2020 roku uczniowie LO Małachowskiego w Płocku rozpoczęli nowy rok szkolny. Na wirydarzu pani dyrektor Katarzyna Góralska powitania skierowała w stronę uczniów, rodziców i rady pedagogicznej. w przemówieniu zwróciła się do młodzieży z życzeniami owocnej i ciekawej podróży edukacyjnej w murach Alma Mater. W dalszej części swego wystąpienia poprosiła uczniów o mądre i odpowiedzialne stosowanie się do procedur obowiązujących w szkole podczas pandemii.

Uczniowie mieli też okazję usłyszeć dźwięk dzwonu inaugurującego rozpoczęcie roku.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości młodzież wraz z wychowawcami udała się do klas. Po tym spotkaniu członkowie Samorządu Uczniowskiego oprowadzili nowych wychowanków naszej placówki po murach szkoły, dając wyraz opiekuńczości i troski starszych uczniów o tych, którzy swą przygodę w Alma Mater dopiero rozpoczynają.

Oby ten rok szkolny obfitował w sukcesy i zdrowie!

M. Wilk