MAZOWIECKI PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH – NAJLEPSZA INWESTYCJA W CZŁOWIEKA

Aby wziąć udział w programie należy założyć konto i zarejestrować wniosek o przyznanie stypendium na stronie pod adresem: stypendia.oeiizk.waw.pl/ w terminie od 2 do 9 września 2020r. Następnie dokumenty należy wydrukować, podpisać i przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w terminie do 21 września 2020r.

Program stypendialny -> TUTAJ