Zapytanie ofertowe nr 2/2020

Zapytanie ofertowe nr 2/2020

Remont Sali lekcyjnej w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku

Zapytanie ofertowe -> TUTAJ
Opis przedmiotu zamówienia -> TUTAJ
Formularz oferty -> TUTAJ
Wzór umowy -> TUTAJ