XXIII Konkurs Matematyczny Małachowiak rozstrzygnięty

Kilka dni przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 r. został rozstrzygnięty XXIII Konkurs Matematyczny „Małachowiak”, nad którym honorowy patronat objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik, Prezydent Miasta Płocka – Pan Andrzej Nowakowski oraz Starosta Płocki – Pan Mariusz Bieniek. Patronem medialnym Konkursu był Petronews.
Konkurs przygotował i przeprowadził, przy wsparciu Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku i Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Płocka, Komitet Organizacyjny w składzie: Anna Obczyńska, Monika Nycz oraz Cezary Obczyński.

Do tegorocznej edycji zgłosiło się niespełna 60 uczniów ze szkół podstawowych z Płocka oraz powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego.

Finał Konkursu odbył się w dniu 22 czerwca 2020 r. Z uwagi na ograniczenia
w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w kraju, ten etap Konkursu odbył się zdalnie za pomocą jednej ze znanych platform.

Spośród finalistów najlepszymi okazali się:

  1. Zuzanna Witkowska ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Płocku – I miejsce
  2. Rudolf Góral ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku – II miejsce
  3. Piotr Romanowski ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Płocku – III miejsce.

Warto zaznaczyć, że na początku roku 2020, konkurs „Małachowiak” został umieszczony w wykazie zawodów wiedzy organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Dzięki temu laureaci Konkursu otrzymają dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

W dniu 29 czerwca 2020 r. na wirydarzu Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. Stanisława Małachowskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród finalistom oraz laureatom Konkursu.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować sponsorom Konkursu, którzy mimo sytuacji pandemicznej w kraju, nie zawiedli. A sponsorowali Konkurs: REMONDIS Sp. z o.o. Oddział Płock Wodociągi Płockie Sp. z o.o., Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o., RYNEX Sp z o.o., Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A., pub Lisia Jama, ZRB Zbigniew Górczyński, którzy w tam trudnym okresie pandemii nie wycofali swojego wsparcia.
Wszystkim uczestnikom Konkursu serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.