Zapytanie ofertowe nr 1/2020

Wynik postępowania -> TUTAJ

Zapytanie ofertowe nr 1/2020
( dotyczy: Remont Sali lekcyjnej w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku)
Zapytanie ofertowe ->TUTAJ
Opis przedmiotu zamówienia -> TUTAJ 
Formularz oferty -> TUTAJ
Umowa -> TUTAJ