Regranting środków z Levi Strauss Foudation na terenie Subregionu Płockiego, komponent Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie Miasta Płocka

Rada Rodziców pragnie poinformować społeczność Naszej Szkoły o pozyskaniu grantu z programu ” Regranting środków z Levi Strauss Foudation na terenie Subregionu Płockiego, komponent Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie Miasta Płocka”, z przeznaczeniem na sport szkolny.