Lekcja geografii w Muzeum Mazowieckim w Płocku

Podsumowanie zagadnień osadnictwa i urbanizacji w Polsce, realizowane w ramach rozszerzenia programu nauczania geografii w klasie 3C, odbyło się w piątek 31 stycznia 2020 w muzeum.

Zajęcia poprowadziła pani mgr Małgorzata Kwiatkowska. Na tle ekspozycji „ X wieków Płocka” uczniowie zostali zapoznani z rozwojem terytorialnym, ludnościowym i ekonomicznym Płocka. Temat główny lekcji – „ Od małego do dużego miasta. Rozwój przestrzenno- demograficzny i gospodarczy Płocka” oraz „Dawny i nowy Płock na pocztówkach i nie tylko…”. W ramach prowadzonych zajęć maturzyści mogli pochwalić się swoją wiedzą na temat miasta, rozpoznawali miejsca i obiekty, które zmieniały swoje oblicze na przestrzeni wieków. Pani przewodnik zwracała szczególną uwagę na ugruntowanie wiedzy dotyczącej historii Naszej Szkoły. Wiele informacji statystycznych oraz przykładów zmian funkcjonalności miasta uczniowie z pewnością będą mogli wykorzystać podczas matury, nie tylko z geografii.

Violetta Kilarska