Spacer wirtualny po Małachowiance

Można już odbywać wirtualny spacer po najstarszej szkole w Polsce. Powstał dzięki finansowej współpracy Towarzystwa Małachowiaków i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Projekt został zgłoszony przez Towarzystwo w ramach ogłoszonego w wakacje otwartego konkursu, którego celem była społeczna ochrona kulturowego dziedzictwa Mazowsza przez wspieranie i opiekę nad tym dziedzictwem oraz promocję i upowszechnianie wiedzy o zabytkach z terenu województwa. Dotacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie stanowiła 74% całkowitych kosztów realizacji zadania, pozostałą część sfinansowała społeczność Małachowiaków. Zapraszamy na naszą stronę.

 

Małachowianka otwiera podwoje… – niech jej piękno i chlubna tradycja dotrą dzięki wirtualnemu spacerowi do wielu użytkowników internetu na całym świecie.

 

Zapraszamy do odwiedzenia nas! gwarantujemy wiele wrażeń!