Wielka lekcja geografii. GÓRY – MISTERIUM PRZYRODY

XIII Wielka Lekcja Geografii im. Zbyszka Łuczaka odbyła się 15 listopada 2019 roku (piątek) w Auli Czerwonej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 8/12 w Łodzi. Jej tematem wiodącym były Góry – Misterium Przyrody.

Celem tegorocznej Wielkiej Lekcji Geografii było przedstawienie teatru przyrody gór nieożywionej i ożywionej, w tym z udziałem Człowieka. Na ten spektakl składały się akty poświęcone genezie gór, ich rzeźbieniu, delikatnej i kapryśnej naturze gór, a także wspaniałym ludziom gór. Narracje przeprowadzali wybitni naukowcy, głównie z uczelni łódzkich i Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Projekt miał na celu kształtowanie pięknych postaw i charakteru młodego pokolenia u progu studiów wyższych oraz popularyzowanie osiągnięć współczesnej nauki i wybitnej dydaktyki.  W tym pasjonującym projekcie wzięło udział 10 Małachowiaków wraz z opiekunem, nauczycielem geografii Violettą Kilarską. Lekcja zakończyła się testem sprawdzającym wiedzę uczniów o górach. W tym roku nie udało się zdobyć głównej nagrody ale powalczymy za rok. Wiedza jaką zdobyli uczniowie zostanie przez nich wykorzystana na lekcjach i egzaminie maturalnym.