Projekt – „DAR na 100”

W środę – 16 października w 41 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską, aby oddać hołd Papieżowi – Polakowi, młodzież klas I – ucząca się w naszej Liceum, pod opieką s. Ancilli, przy współpracy z parafią św. Bartłomieja, duszpasterzami Szpitala Wojewódzkiego na Winiarach i wielu innymi instytucjami, rozpoczęła realizację projektu – Dar na 100 urodziny św. Jana Pawła II.

Czyli włącza się w inicjatywę stworzenia pomnika z serc i umysłów tysięcy Polaków, zbudowanego z inicjatyw modlitewnych i charytatywnych, naukowych i artystycznych, edukacyjnych i wychowawczych, aby odpowiedzieć na papieskie wezwanie by „duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjąć z wiarą, nadzieją i miłością”.
    Pierwszą inicjatywą tego projektu jest włączenie się naszej młodzieży w duchowe wsparcie pracowników i pacjentów Szpitala na Winiarach. Poprzez cykliczne – comiesięczne zaangażowanie się w liturgię Mszy Świętej w kaplicy szpitalnej. 16 października grupa uczniów z kl.1E przy współudziale zespołu RUAH rozpoczęła realizację tego przedsięwzięcia.
    Kolejną inicjatywą projektu było przygotowanie w Farze wystawy portretów św. Jana Pawła II, wykonanych przez uczniów. Do czego zaczęliśmy przygotowywać się od początku tego miesiąca. Dzięki zaangażowaniu uczniów z kl. 1A4, 1D4, 1G4, 1F4, 1E, 1G i 1C, akcję udało się sfinalizować 18 października.