MAMY PIĘKNY ZEGAR SŁONECZNY

W dniu 20 września o 12.30 nastąpiło uroczyste odsłonięcie zegara słonecznego na gotyckiej wieży Małachowianki, który niewątpliwie będzie nie tylko ozdobą, ale i atrakcją turystyczną.  

Zegar słoneczny na Małachowiance prawdopodobnie istniał bardzo krótko, a jego konstrukcję przypisuje się wybitnemu absolwentowi tej szkoły Wojciechowi Jastrzębowskiemu (Rys historyczny ks. Henryka Godlewskiego, cytując bp. J.A. Nowowiejskiego). Autor podaje, że usunięty za czasów gimnazjum rosyjskiego zegar znajdował się na ścianie  pawilonu Kolegium jezuickiego. Obok niego były przedstawione sfery niebieskie i popiersie Kopernika, pod którym widniał dwuwiersz:

„Wstrzymał słońce, wzruszył ziemię,

Polskie wydało go plemię”.

Zachowany tak dokładny opis sugeruje, że czasomierz mógł faktycznie znajdować się na budynku Małachowianki. Również wiarygodna wydaje się informacja, że został usunięty za czasów zaboru rosyjskiego, musiało to nastąpić w pierwszych latach rusyfikacji około 1836/37 roku, najpóźniej w połowie XIX wieku.

Obecny zegar zawdzięcza szkoła hojności absolwenta roku 1965 – Pana Marka Chojnackiego, a wykonali Marcin Bogusławski -projekt (oprócz cyferblatu) i wykonanie w całości (oprócz gnomonu z modusem) oraz Marek Szymocha -autor cyferblatu, pomiarów, obliczeń i wykresów, który dodatkowo wykonał gnomon z modusem i go zamontował.

Odsłonięcia dokonali: Marszałek Województwa Mazowieckiego – pan Adam Struzik, Zastępca Prezydenta Miasta Płocka – Piotr Dyśkiewicz, geograf i dyrektora szkoły w latach 1995 – 2005 – Tadeusz Zombirt oraz  obecna dyrektor szkoły- Katarzyna Góralska.

Następnie w auli wysłuchaliśmy wraz z uczniami klas georaficzno-matematycznych kilku wykładów: w imieniu realizatorów dzieła głos zabierał pan Marcin Bogusławski, który opowiedział o technice wykonania naszego zegara; O czasie w sposób nieoczywisty opowiedzieli mgr Violetta Kilarska i mgr G. Kamiński, a dr Krzysztof Przegiętka z UMK z Torunia wygłosił wykład nt. ”Zegary – kamienie milowe w rozwoju cywilizacji”.

Podziękowaliśmy również naszemu darczyńcy – panu Markowi Chojnackiego – absolwentowi roku 1965.