Zrób projekt i zdobądź pracę!

Tak zachęcają organizatorzy olimpiady „Zwolnieni z teorii” uczniów klas III do udziału w tegorocznej edycji projektu. Otrzymaliście już ulotki na ten temat – może warto spróbować i zdobyć pracę na wakacje, by zarobić na studia. Dodatkowo macie okazję zdobyć doświadczenie i rozwijać kompetencje miękkie oraz rozpocząć staż w dobrej firmie, pod okiem managerów…

 Szczegóły również na www.codalej.zwolnienizteorii.pl