UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019_2020

2 września 2019 roku był dniem z niepokojem oczekiwanym przez wszystkich uczniów, którzy rozpoczynali naukę w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

  Gościnne progi Małachowianki otworzyły się dla 434 pierwszoklasistów – 236 po szkole podstawowej i 198 po gimnazjum. Nawet pogoda sprzyjała uroczystości na szkolnym wirydarzu. Wagę imprezy podkreśliła obecność pocztu sztandarowego Szkoły i śpiewane hymny: państwowy oraz Małachowianki. Niezwykle podniośle zabrzmiały słowa przysięgi składanej przez przedstawicieli pierwszoklasistów na sztandar Szkoły.

  Przyjazną atmosferę stworzyły słowa pani Dyrektor Katarzyny Góralskiej witającej uczniów, a szczególnie pierwszoklasistów, w nowym roku szkolnym 2019/2020, a także występ chóru ,,Minstrel”, który jest wspaniałą wizytówką Liceum.

 Drodzy uczniowie, powodzenia w nowym roku szkolnym, odwagi w podejmowaniu wyzwań, radości, jaką daje podążanie za marzeniami i ich spełnianie!

zdjęcia – dzięki uprzejmości Pana Tomasza Niesłuchowskiego